Thailand Furniture & Houseware Fair

เลือกครบได้... เลือกคุ้มได้

  • 25 กรกฎาคม - 2 สิงหาคม 2563
  • ศูนย์นิทรรศการและการประชุม ไบเทค

รายละเอียดงาน

โปรแร๊งงงงส่งท้ายปี ไม่ขนกลับศูนย์นิทรรศการและการประชุม ไบเทค

88 ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260