Khon Kaen Furniture and Electronics Fair 2020

  • 14 - 22 พฤศจิกายน 2563
  • 10.30-20.00 น.
  • ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติขอนแก่น

รายละเอียดงานศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติขอนแก่น