Electronica Amazing Sale

เครื่องใช้ไฟฟ้าแบรนด์ดัง ลดส่งท้ายปี แรงสุดสุด

  • 7 - 15 ธันวาคม 2562
  • 11.00 - 21.00 น.
  • ศูนย์นิทรรศการและการประชุม ไบเทค
    EH 103-104

รายละเอียดงาน

เครื่องใช้ไฟฟ้าแบรนด์ดัง ลดส่งท้ายปี แรงสุดสุดศูนย์นิทรรศการและการประชุม ไบเทค

88 ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260