Bangkok Furniture Fair 2020

  • 5 - 13 ธันวาคม 2563
  • ศูนย์นิทรรศการและการประชุม ไบเทค

รายละเอียดงานศูนย์นิทรรศการและการประชุม ไบเทค

88 ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260