Thailand's Leading Exhibition
Organizer for Consumer Fair

22 - 30
September 2018

ข้อมูลเพิ่มเติม

งานแสดงสินค้าเฟอร์นิเจอร์และของแต่งบ้าน ระดับภูมิภาคเต็มรูปแบบที่ ขอนแก่น

" Isan International Furniture Fair   "

พบกลุ่มกำลังซื้อใหม่จากเมืองขอนแก่น เมืองศูนย์กลางทางภาคอีสาน

ที่พร้อมดึงกำลังซื้อจากทั้งอุดรธานี หนองคาย และเวียงจันทร์

เมืองหลวงแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

ณ ศูนย์แสดงสินค้านานาชาติแห่งใหม่ของประเทศไทย KICE 

( ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ ขอนแก่น )

Date :   22 - 30 September 2018
Time :     10:00-20:00 hrs.
Venue :  ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติขอนแก่น ( KICE )
สนใจเข้าร่วมงานแสดงสินค้า