บริษัท เวิลด์ แฟร์ จำกัด

  • 1,3,5,7 ซ.ลาดพร้าว 128/1 ถ.ลาดพร้าว แขวงคลองจั่น
    บางกะปิ, กรุงเทพ ฯ 10240
  • โทรศัพท์: 02-731-1331
  • โทรสาร: 02-377-1121
  • อีเมล: operation@worldfair.co.th

Social Media

จองพื้นที่แสดงสินค้า

กรุณากรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน ฝ่ายบริการลูกค้าจะติดต่อกลับภายใน 24 ชม.
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.