Happy New Year 2021

Happy New Year 2021

happy3-line-fb

ในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ ขออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก จงดลบันดาลให้ท่าน ประสบแต่ความสุข เกษมสำราญ สมหวังตั้งใจในสิ่งที่ปราถนาทุกประการเทอญ

คุณเล็ก รัมณียานนท์ จากบริษัท แอล แอนด์ อาร์ มีเดีย จำกัด มอบกระเช้าและอวยพรปีใหม่ 2564 แด่คุณวีระศักดิ์ จิตศักดานนท์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เวิลด์ แฟร์ จำกัด

คุณลัดดา จันทราทิพย์ ผู้จัดการ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาลาดพร้าว 102 มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ 2564 แด่คุณวีระศักดิ์ จิตศักดานนท์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เวิลด์ แฟร์ จำกัด

คุณปิยวรรณ ศักดาอภินันท์ จากบริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ 2564 แด่คุณวีระศักดิ์ จิตศักดานนท์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เวิลด์ แฟร์ จำกัด