มาตรการความปลอดภัยในการเข้าชมงานและขั้นตอนในการเข้าชมงาน Furniture Living & Design 2020 ระหว่างวันที่ 27 มิ.ย.-5ก.ค. ที่ไบเทคบางนา

มาตรการความปลอดภัยในการเข้าชมงานและขั้นตอนในการเข้าชมงาน Furniture Living & Design 2020 ระหว่างวันที่ 27 มิ.ย.-5ก.ค. ที่ไบเทคบางนา

ชมงาน Furniture Living &Design อย่างมั่นใจ ด้วยมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัส Covid-19 อย่างเข้มข้น เพื่อความปลอดภัยของผู้ชมงาน ประกอบด้วย

  1. วัดอุณหภูมิผู้ชมงานทุกท่าน 100%
  2. ผู้ชมงานทุกท่าน เช็คอินเข้าชมงาน และเช็คเอ้าต์ออก ผ่านแอปพลิเคชั่นไทยชนะ
    (กรณีไม่ได้นำโทรศัพท์มือถือมาสามารถลงชื่อเข้าชมงานได้ในแบบฟอร์มที่ผู้จัดงานเตรียมไว้ให้)
  3. มีแอลกอฮอล์ล้างมือสำหรับฆ่าเชื้อทุกทางเข้า-ออกประตู และในบูธแสดงสินค้า
  4. ผู้ชมงานทุกท่านต้องสวมหน้ากากอนามัย
  5. ควรเว้นระยะห่างระหว่างกัน 2 เมตร
  6. ทำความสะอาดบูธแสดงสินค้าด้วยแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อทุก 30 นาที

พบกัน 27 มิ.ย. -5 ก.ค. นี้ ที่ไบเทค บางนา EH 103-104
10.30-20.00 น.

มาตรการความปลอดภัย