บริษัท เวิลด์ แฟร์ จำกัด
"หากคุณต้องการพันธมิตรที่จะร่วมเคียงข้างคุณไปสู่ความสำเร็จในธุรกิจ เราคือคำตอบสำหรับคุณ" บริษัท เวิลด์ แฟร์ จำกัด คือ ผู้จัดงานแสดงสินค้ามืออาชีพ ที่มุ่งเน้นการจัดงานแสดงสินค้า ในแนวคอนซูมเมอร์แฟร์ หรือ สินค้าเพื่อผู้บริโภค ซึ่งถูกยอมรับแล้วว่าเป็นงานแสดงสินค้า ที่ได้รับความสนใจจากผู้บริโภคเป็นอย่างมาก
PanoImpact
โดยตลอดเวลาการเป็นผู้จัดงานมืออาชีพ มากว่า 30 ปี และมีผู้ร่วมแสดงสินค้ากว่า 2500 ราย เป็นเครื่องยืนยันได้ว่า การเป็นผู้จัดงานแสดงสินค้าของ เวิลด์ แฟร์ ได้สร้างความสำเร็จ ให้กับผู้ร่วมแสดงสินค้าเสมอมา และจะยังคงมุ่งมั่นที่จะพัฒนางานแสดงสินค้าเพื่อผู้บริโภคในประเทศ ให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล เพื่อความแข็งแกร่งของธุรกิจไทยต่อไป